Zurface | Læringsmaterialer

Sæt indeklima og hygiejne på skoleskemaet med Zurface

Zurface sætter fokus på kontekstnær læring gennem en række læringsmaterialer omkring sundt indeklima og god hygiejne. I kan bruge materialerne til at skabe en spændende og aktiv undervisning med data fra jeres eget klasselokale. 

Zurface kan også bruges som udgangspunkt for mange andre forskellige emner i stort set alle fag, fx. genanvendelse, innovation og databeregning.

Herunder finder i 3 læringsforløb om forebyggelse af smittespredning, og hvordan I får integreret Zurface som en naturlig del af hverdagen.

 

Forløb: Sig hej til jeres Zurface

Om materialet
I dette forløb for 0. - 3. klasse arbejdes med, hvordan Zurface-enheden kan inddrages i undervisningen og sættes i spil i klassens hverdag. Eleverne skal gøre Zurface til deres ven, ved at dekorere den og give den et navn. Samtidig sætter forløbet fokus på at skabe viden i børnehøjde om begreberne bakterier, virus og forebyggelse af smittespredning gennem fortælling og opgaver.

Klassetrin: 0. - 3. klasse

Varrighed: 3 lektioner

Lærevejledning:
Sig hej til jeres Zurface

Download PDF

 

Børnetekst:
Sig hej til jeres Zurface

Download PDF

 

Børnetekst med ordeling:
Sig hej til jeres Zurface

Download PDF

 

Opgavebog:
Sig hej til jeres Zurface

Download PDF

Forløb: Hvorfor skal vi egentlig tørre af?

Om materiale
Forløbet har til formål, at eleverne får en forståelse for, hvordan bakterier og virus spredes på overflader og mellem mennesker. Gennem forsøg skal eleverne undersøge, hvordan deres egen adfærd har indflydelse på at skabe et rart klasselokale, og hvad de selv kan gøre for at afhjælpe smittespredning i deres hverdag ved, fx at tørre af i løbet af dagen og vaske hænder.

Klassetrin: 0. - 9. klasse

Varrighed: 2 lektioner

Lærervejledning: Hvorfor skal vi egentlig tørre af?

Download PDF

 

Forløb: Derfor hjælper vi hinanden

Om materialet
Forløbet har til formål at inddrage Zurface-enheden i undervisningen og sætte den i spil i klassens hverdag ud fra et fokus på sundt indeklima, aktivt medborgerskab og god hygiejne i klasselokalet. Forløbet skal inspirere til, at eleverne kan se mulighederne i at være medskabere af et rart og sundt indeklima. Samtidig sætter forløbet fokus på at få eleverne til at italesætte og argumentere for vigtigheden af at tage ansvar for og hjælpe hinanden med at skabe et godt indeklima. Eleverne introduceres i forløbet for forskellige perspektiver (interessenter) og træner perspektivskifte og helhedstænkning.

Klassetrin: 7. - 9. klasse

Varrighed: 2-3 lektioner

Lærervejledning: Derfor hjælper vi hinanden

Download PDF