Oplægsholder på konference om indeklima i skoler

Zurface Group er en af oplægsholderne på konferencen om indeklima i skoler. Konference afholdes den 3. oktober af NOHRCON.

På konferencen skal Jarl Christensen, CEO for Zurface Group, tale om:

Hvordan kan læring, nudging og teknologi spille sammen og sikre et sundt indeklima, og hvordan kan eleverne involveres og få lov til at tage aktiv del i deres egen trivsel? Det har Zurface et bud på. Ved hjælp af klasserummets Zurface-enhed guides eleverne via lysblink til at tørre borde og håndtag af samt lufte ud i løbet af dagen. Samspillet mellem nudging-teknologien og eleverne skaber allerede et sundere indeklima på folkeskoler i Aarhus Kommune, og resultaterne viser, at kommunerne vil opnå både økonomiske og menneskelige gevinster.

Baggrunden for konferencen er:
En række undersøgelser af skolernes indeklima viser, at klasselokaler i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47% af brugstiden. Dårligt indeklima påvirker vores helbred, og undersøgelser har også vist, at børn klarer sig markant dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever, som går i skoler med et rigtig godt indeklima, kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

Mød Jarl Christensen til konferencen og hør mere om Zurface. 

Link til konferencen: klik her